Aktualności

 • Polskie lasy

  Polskie lasy

  Polska znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów.  Zajmują one powierzchnię 9383 tys. ha (dane z 31.12.2013 r.). Większość z nich to lasy publiczne (81,2%) – w tym znajdują się lasy pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego...

 • Szkodniki atakują lasy

  Szkodniki atakują lasy

  Obecnie leśnicy szykują się do odparcia największego od czterech lat ataku chrabąszcza majowego i kasztanowca. Owady te są uporczywymi szkodnikami nękającymi lasy. Specjaliści na ten rok przewidują tzw. rójkę głównego szczepu tych gatunków. Walkę z owadami...

 • Międzynarodowy Dzień Lasów

  Międzynarodowy Dzień Lasów

  Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Lasów (MDL) odbyły się pod hasłem „Lasy, Klimat, Zmiana”. W genewskim Pałacu Narodów otworzono wystawę, na której Lasy Państwowe zaprezentowały model polskiego leśnictwa. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych...

 • Jak osiągnąć równowagę pomiędzy ekologią a biznesem w lasach?

  Jak osiągnąć równowagę pomiędzy ekologią a biznesem w lasach?

  6 maja w siedzibie Agory w Warszawie odbyła się otwarta debata, na której starano się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób uzyskać równowagę między ekologią a biznesem w lasach. W prowadzonych dyskusjach uczestniczyli m.in. minister środowiska Maciej Grabowski,...

 • Nadzór nad lasami prywatnymi

  Nadzór nad lasami prywatnymi

  Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa pełni starosta. Prowadzi on gospodarkę leśną na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu. Nadzór taki można określić jako zespół oddziaływań...

 • Ogólnopolska Konferencja „Sektor leśno – drzewny w zrównoważonej gospodarce”

  Ogólnopolska Konferencja „Sektor leśno – drzewny w zrównoważonej gospodarce”

  Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Sektor leśno-drzewny w zrównoważonej gospodarce” odbyła się 9 kwietnia w Auli Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu. Organizatorami tego spotkania byli Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych...

 • Zasady pozyskiwania drewna w lasach prywatnych

  Zasady pozyskiwania drewna w lasach prywatnych

  Przepisy o lasach regulują zasady pozyskiwania drewna w lasach prywatnych. Zgodnie z nimi na właścicielach lasów prywatnych spoczywa szereg obowiązków, odnoszących się do racjonalnej gospodarki leśnej. Mają oni m.in. obowiązek utrzymywania lasów i zapewnienia...

 • Prawa i obowiązki właścicieli lasów prywatnych

  Prawa i obowiązki właścicieli lasów prywatnych

  Właściciele lasów prywatnych mają swoje prawa i obowiązki. W celu ochrony lasów odpowiednie przepisy narzucają na nich  obowiązki, które muszą wypełniać. Pierwszym obowiązkiem jest kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych i podnoszenie naturalnej...

 • Sytuacja na rynku drzewnym i zasady sprzedaży drewna bez radykalnych zmian

  Sytuacja na rynku drzewnym i zasady sprzedaży drewna bez radykalnych zmian

  23 marca 2015 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie, którego tematem była aktualna sytuacja na rynku drzewnym i zasady sprzedaży drewna. Wzięli w nim udział przedstawiciele firm i związków przemysłu drzewnego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Ochrony...

 • Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu

  Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu

  23 kwietnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu. Obchody Dni Przyjaciół Lasu organizowane były po raz pierwszy i uczestniczyło w nich ok. 800 osób w różnym wieku i różnych zawodów, które połączyła...